НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ

НАУКОВА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ


Науковий потенціал кафедри посилюються за рахунок залучення здобувачів до розв’язання актуальних питання стратегії розвитку індустрії гостинності в умовах сьогодення, які пов’язані з основними дослідженнями кафедри та вимогами. 

Науково-дослідна робота, якою здобувачі займаються поза навчальним процесом здійснюється відповідно до положень НУХТ: Про організацію науково-дослідної роботи студентів в НУХТ.

Одержані результати досліджень у співпраці викладачів і здобувачів, впроваджуються в закладах готельно-ресторанного господарства, представляються на щорічних Міжнародних та Всеукраїнських конференціях, публікуються у фахових і міжнародних публікаціях, представляються  щорічно в І і ІІ турах Всеукраїнського конкурс студентських наукових робіт за напрямом «Готельно-ресторанна справа», Всеукраїнській студентській олімпіаді за напрямом «Готельно-ресторанна справа», Всеукраїнському студентському конкурсі стартапів «TourSystemUkrChallenge» за напрямом «Restaurant. Start-up».

КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ
Переможці ІІ туру Всеукраїнського конкурс студентських наукових робіт:

Бобко Яна Олександрівна,

Білоус Аріна Русланівна,

переможці  І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за напрямом «Готельно-ресторанна справа» (наказ НУХТ № 223кс від 23 червня 2022 р.),

Тема: «Обгрунтування раціональних рішень і способів впровадження апітерапії в сферу HoReCa», нагороджені дипломом І ступеня (НУХТ). Керівник – к.т.н., доцент кафедри готельно-ресторанної справи Люлька О.М.


Штома Євген Валерійович,

переможець  І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за напрямом «Готельно-ресторанна справа» (наказ НУХТ № 223кс від 23 червня 2022 р.),, Тема: “Дитячі рибні котлети підвищеної біологічної цінності для закладів готельно-ресторанного бізнесу”. нагороджений дипломом ІІ ступеня (НУХТ). Керівник – к.х.н., доцент кафедри готельно-ресторанної справи Дітріх І.В.


Романюк Ангеліна Василівна,

І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за напрямом «Готельно-ресторанна справа» (наказ НУХТ № 223кс від 23 червня 2022 р.), Тема:«Клієнтоорієнтованість як інструмент формування конкурентних переваг підприємств ресторанного господарства», нагороджений дипломом ІІІ ступеня (НУХТ). Керівник – старший викладач кафедри готельно-ресторанної справи Литвинець Л. Ф.

Туз Тетяна Сергіївна,

переможець  ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за напрямом «Готельно-ресторанна справа», Тема: «Використання соціальних мереж як ефективного засобу просування готельного продукту», нагороджена дипломом ІІ ступеня (Одеська національна академія харчових технологій, ОНАХТ). Керівник – д.т.н., професор кафедри готельно-ресторанної справи Сильчук Т.А.

 

 Гончарова Надія Едуардівна,

переможець  ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за напрямом «Готельно-ресторанна справа», нагороджена дипломом І ступеня (Одеська національна академія харчових технологій, ОНАХТ). Керівники роботи – д.т.н., проф. Доценко В.Ф., ас. Мирошник Ю.А.


 

Туз Тетяна Сергіївна,

переможець  ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук і спеціальності «Цивільна безпека (Охорона праці)», нагороджена дипломом ІІ ступеня (Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті., ХНАДУ). Керівник роботи – доцент кафедри екологічної безпеки та охорони праці,  к.т.н. Володченкова Н.В.

Зелепухіна Анастасія Сергіївна,

 

переможець  ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за напрямом «Готельно-ресторанна справа», нагороджена дипломом ІІ ступеня ( Одеська національна академія харчових технологій, ОНАХТ). Керівник роботи – доц. Шаран Л.О.

 

Михайленко Владлена Миколаївна,

переможець  ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за напрямом «Готельно-ресторанна справа», нагороджена дипломом ІІ ступеня ( Одеська національна академія харчових технологій, ОНАХТ). Керівник роботи – доц. Голікова Т.П.


Зелепухіна Анастасія Сергіївна,

учасник  Всеукраїнського студентського конкурсу стартапів «TourSystemUkrChallenge» за напрямом «Restaurant. Start-up», нагороджена грамотою за участь (Київський національний торговельно-економічний університет). Керівник роботи доц. Шаран Л.О. 

Лаленко Таміла,

переможець  ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук  за напрямом «Готельно-ресторанна справа», нагороджена дипломом ІІ ступеня (Національний університет харчових технологій, НУХТ). Керівник роботи – доц. Корецька І.Л.

Медвідь Ірина Миколаївна,

переможець  ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук  за напрямом «Готельно-ресторанна справа», нагороджена дипломом І ступеня (Національний університет харчових технологій, НУХТ). Керівник роботи – доц. Шидловська О.Б.

Нінікало М. та Миць Ю.В. (2014 р.),

переможці  ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за напрямом «Готельно-ресторанна справа», 

 

нагороджені дипломами І та ІІІ ступенів відповідно (Львівському інституті економіки та туризму, ЛІЕТ). Керівники роботи – доц. Корецька І.Л. та ас. Цирульнікова В.В. відповідно.

 


Дудкіна О.О. та Пасічник О.В. (2013 р.),

переможці  ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за напрямом «Готельно-ресторанна справа», нагороджені дипломами ІІ та ІІІ ступенів відповідно (Львівському інституті економіки та туризму, ЛІЕТ). Керівники роботи – доц. Арпуль О.В. та проф. Доценко В.Ф. відповідно.

ОЛІМПІАДА ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Переможці ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Готельно-ресторанна справа»:

Бєдусенко Лілія Сергіївна,

переможець ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Готельно-ресторанна справа», освітнього ступеня «Магістр», нагороджена дипломом ІІ ступеня ( 15 – 17 травня 2019 р., Одеська національна академія харчових технологій (ОНАХТ)).

 Вихор Катерина Сергіївна,

 

переможець  ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Готельно-ресторанна справа», освітнього ступеня «Магістр», нагороджена дипломом ІІІ ступеня ( 22-24 квітня 2018 р., Одеська національна академія харчових технологій (ОНАХТ)).

Шевченко Сергій,

 

переможець  ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Готельно-ресторанна справа», освітнього ступеня «Магістр», нагороджений дипломом ІІ ступеня (19-21 квітня 2017 р., Одеська національна академія харчових технологій (ОНАХТ)).

Драненко Оксана,

переможець  ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальностей 7.05170112, 8.05170112 «Технології харчування», 7.05170113, 8.05170113 «Технології в ресторанному господарстві» освітніх ступенів «Спеціаліст»,  «Магістр», нагороджена дипломом ІІ ступеня (6-8 квітня 2016 р., Національний університет харчових технологій (НУХТ)).


Шевченко Сергій,

переможець  ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Готельно-ресторанна справа», освітнього ступеня «Бакалавр», нагороджений дипломом І ступеня (14 – 16 квітня 2016 р., Одеська національна академія харчових технологій (ОНАХТ)).

Волкова Дарія (2015 р.),

переможець ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Готельно-ресторанна справа», освітнього ступеня «Бакалавр», «Магістр», нагороджена дипломом ІІІ ступеня (16-18 березня 2015 року, Одеська національна академія харчових технологій (ОНАХТ)).


 

Засєкіна Богдана (2014 р.),

переможець ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Готельно-ресторанна справа», освітнього ступеня «Бакалавр», «Магістр», нагороджена дипломом ІІІ ступеня (18-21 березня 2014 року, Одеська національна академія харчових технологій (ОНАХТ)

СТУДЕНТСЬКІ КОНФЕРЕНЦІЇ
Свої наукові результати досліджень здобувачі представляють на наукових конференціях:
 • The XIV International Science Conference «Theoretical and practical foundations of science», December 20 – 22, Rome, Italy;
 • The ІІІ International Scientific and Practical Conference «Modern challenges to science and practice», January 24 – 26, Varna, Bulgaria 2022р;
 • The 7th International scientific and practical conference “International scientific innovations in human life” (January 19-21, 2022) Cognum Publishing House, Manchester, United Kingdom. 2022;
 • X Всеукраїнська науково-практична конференція, «Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі», 23 листопада 2021 р;
 • 88 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті”, Квітень – Травень 2022 р. – К.: НУХТ, 2022 р. – Ч.3. – 406 с.;
 • ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика». – Львів: ЛДУФК, 19 травня 2022 р.;
 • XІ Всеукраїнська науково-практична конференція, «Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі», присвячена до 70-річчя від дня народження проф. В.Ф. Доценка, 17 травня 2022 р. – К.: НУХТ, 2022 р. – 213 с.;
 • І міжнародна науково-практична конференція «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку», м. Старобільськ, 16-17 листопада 2021 р.;
 • І Міжнародна науково-практична конференція «Формування сучасних концепцій управління туризмом та готельно-ресторанним в умовах парадигми сталого розвитку», яка відбулась 9-10 грудня 2021 р. Запорізький національний університет.
 • 87-а наукова конференція молодих учених, аспірантів та студентів НУХТ «Наукові здобутки молоді -вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті» було організовано роботу секції «Організації готельного та туристичного обслуговування» 15-16 квітня 2021 р. НУХТ;
 • ІІІ Міжнародна науково-практична онлайн конференція “Практика і перспективи розвитку еногастрономічного туризму: світовий досвід для України”, 17 травня 2021 р. НУХТ;
 • Х Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі». 23 листопада 2021 р. НУХТ;
 • IІІ Міжнародна конференція «Сталий розвиток: погляд молоді» 3 грудня 2021 р. Українсько-американський університет Конкордія. Київ;
 • VІІ Всеукр. студ. наук. конф «Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії і перспективи», 18 березня 2021 р.) Київ : Київ. нац. торг.-екон. у-т, 2021;
 • IX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини», 23 жовтня 2020 р., К.: НУХТ;
 • ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання», 18-19 березня 2021 р. – Черкаси: ЧДТУ, 2021;
 • International Scientific and Practical Conference «Debats scientifiques  et orientations prospective du developpement  scientifique», 5 лютого 2021р. Париж, Франція, 2021;
 • V Международная научно-практическая конференция, «World  science problems, prospects and  innovations»:27-29 січня 2021 р. Торонто: Канада, 2021;
 • І Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і практичні підходи виробництва та регулювання використання харчових добавок в країнах Європейського Союзу та в Україні», 29-30 листопада 2021 р. Київ НУХТ, 2021;
 • ХХХІІ Міжнародна науково-практична конференція  «Actual problems of modern science and practice», 29 червня – 02 липня 2021 р., США;
 • V Міжнародна науково- практична конференція «Якість і безпека харчових продуктів», 11-12 листопада 2021 р., м. К. – К.: НУХТ, 2021;
 • ІІ Міжнародна науково-практичнаа конференція «Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності». –  7 – 8 жовтня 2021 р. – Львів: ЛДУФК;
 • Міжнародна науково-практична конференції «Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека, 17-18 листопада 2021 р., К.: НУХТ;
 • ІІ International interdisciplinary conference language, business and law, intercultural communication: Сhallenges of today, Kyiv, 7 – 8 May 2021;
 • ІІ міжвузівська науково-практична конференція «Інноваційні напрями розвитку вітчизняного туристичного та готельно-ресторанного бізнесу», м. Вінниця, 15 грудня 2020 р., ВТЕК КНТЕУ, ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2020;
 • I International Scientific and Theoretical Conference, 12 February 2021. – Pisa, Italian Republic : NGO European Scientific Platform, 2021;
 • I міжнародна студентська наукова конференція «Цифровізація науки та сучасні тренди її розвитку», 26 березня, 2021 рік. Дніпро, Молодіжна наукова ліга;
 • ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Реалії та перспективи розвитку індустрії гостинності в умовах інтеграційних процесів», м. Мукачево, 14 квітня 2021 р. Мукачево., 2021;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Тенденції та перспективи розвитку освіти, науки та технології в епоху трансформаційних процесів», 22 квітня 2021 р. – Луцьк : ВежаДрук, 2021;
 • Х Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства», м. Київ, 22-23 квітня 2021 р., К.: НУБІП, 2021;
 • ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв», 30 квітня, 2021 р. – Прага : Oktan Print s.r.o., ДонНУЕТ, 2021;
 • Науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з міжнародною участю «Виклики сьогодення та новації у харчових технологіях і готельно-ресторанному бізнесі», м. Київ, 27 травня 2021 р. – Київ: ККІБП, 2021;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві» та «Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі», м. Київ, 14-15 вересня 2021 р. – К.: НУХТ, 2021;
 • 10 Міжнародна спеціалізована науково-практична конференція «Тренди Lean-виробництва та пакування харчової продукції», м. Київ, 15 вересня 2021 р.,  – К.: НУХТ, 2021;
 • ХІV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів з міжнародною участю «Проблеми формування здорового способу життя у молоді», м. Одеса, 07-09 жовтня 2021 р.– Одеса: ОНАХТ, 2021;
 • ІІ Міжнародна студентська наукова конференція «Глобалізація наукових знань: міжнародна співпраця та інтеграція галузей наук», м. Біла Церква, 22 жовтня 2021, ГО «Молодіжна наукова ліга». – Вінниця: ГО «Європейська наукова платформа», 2021.
 • The XII th International scientific and practical conference «Advancing in research and education», December 07 – 10, 2020, La Rochelle, France.
 • І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв», 24 квітня 2020 р. – м. Прага: Oktan Print s.r.o., 2020.
 • Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 8th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada, 2020.
 • Международная конференция “Мировые научно-технические тренды ‘2019”, декабрь, 2019 г. – Karlsruhe, Germany.
 • Международная научная конференція Высокие научные цели ‘2019 High scientific goals ‘2019, 16-17 декабря 2019, Белорусь.
 • Міжнародна Науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності», 26–27 листопада 2020 року, Львів.
 • ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі», 19-20 травня 2020 р., К: НУХТ.
 • 86 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті”, 2–3 квітня 2020 р. – К.: НУХТ, 2020 р.
 • І Міжнародна науково-практична конференція для студентів і молодих вчених , 28 лютого 2020 р. – К.: Українсько-американський університет Конкордія, 2020.
 • Международная научная конференція  «Sсience, research, development» (НАУКА, ИССЛЕДОВАНИЯ, РАЗВИТИЕ.) 30.01.2019 – 31.01.2019,  Berlin, 2019.
 • Международная научно-практическая  конференция  «Современные  направления теоретических  и  прикладных  исследований  ‘2019»  (7-8  февраля2019  г.,  секция  Туризм и рекреация), г. Иваново 2019.
 • ІV Міжнародна науково-практична конференція «Якість і безпека харчових продуктів», 20-21 листопада 2019 р., К:НУХТ, 2019 р.
 • ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водо підготовки», 14-15 листопада 2019 р., м. Київ, – К. НУХТ, 2019 р.
 • ХIІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів з міжнародною участю «Проблеми формування здорового способу життя у молоді» 3 жовтня – 5 жовтня 2019 р. – Одеса, ОНАХТ, 2019 р. 
 • Всеукр. наук.-прак. інт.-конф. «Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку»  30-31 жовтня 2019 р. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2019 р.
 • VIII Всеукраїнська науково-практична  конференція, присвячена 135-річчю Національного університету харчових технологій «Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі», 19 – 20 березня 2019 р. – К.: НУХТ, 2019 р..
 • 85 Ювілейна Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті” присвячена 135-річчю Національного університету харчових технологій 11–12 квітня 2019.
 • IV Міжнародна науково-практична конференція «Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи» присвячена  100-річчю кафедри інформаційно-вимірювальних технологій, 16-17 травня 2019 р.; Тез. доп. – Львів: ЛА «Піраміда», 2019 р.
 • Международная научно-практическая Интернет-конференция: «Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте ‘2018» 27 -28 ноября 2018г., -РФ,2018 г.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання економіки, фінансів, обліку та права в сучасних умовах», 10 вересня 2018 р. – Полтава., 2018.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека», 14-15 листопада 2018 р., м. Київ. – К.: НУХТ, 2018 р.
 • Міждисциплінарна науково-практична конференція «Цивілізація. Прогрес. Нові виміри». – К., 15 червня 2018 р.
 • IV Міжнарод. науково-практ. конференції: «Теорія і практика сучасної науки» 23-24 листопада 2018 р., –  Одеса, 2018 р.
 • ХI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів з міжнародною участю «Проблеми формування здорового способу життя у молоді» – Одеса:2018 р.
 • 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті» :, 23–24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018.
НАУКОВІ ГУРТКИ

На кафедрі діють три студентські наукові гуртки, які очолюють провідні викладачі кафедри.

 • Розробка продукції для закладів ресторанного господарства при готелях підвищеної харчової та біологічної цінності» – керівник доц. Бондар Н.П.;
 • «Використання рослинної сировини у закладах готельно-ресторанного господарства» – керівник доц. Кирпіченкова О.М.;
 • «Економічні аспекти  готельно-ресторанного  бізнесу» – керівник  доц.  Нікітіна Т.А.

Здобувачі ОС «Бакалавр» та «Магістр» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», які є членами наукових гуртків, працюють над розв’язанням актуальних проблем вітчизняного ресторанного бізнесу.

Під керівництвом доцентів кафедри здобувачі розробляють нові чи удосконалюють існуючі технології продукції ресторанного господарства з оздоровчими властивостями, покращеним нутрієнтним складом, підвищеної харчової та біологічної цінності, подовженого терміну зберігання, окрім цього розробляли стратегію окупності закладу гостинності за короткий термін, розробляли заходи щодо підвищення рентабельності підприємства.

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
 • 26 лютого 2021 р. здобувачі вищої освіти та викладачі у рамках Меморандуму про взаєморозуміння між Swiss Education Group (SEG) і НУХТ долучились до online-конференції «I meet Hotel», присвячену стану і розвитку індустрії гостинності Великобританії після пандемії Covid-19 і Brexit.

 • 07 жовтня 2021 р. відбулася зустріч із експертом Німецької міжнародної служби академічних обмінів SES, доктором Хельмутом Блумбахом та в.о. декана факультету ГРТБ, гарант освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа» В. В. Цирульніковою, а також заступницею декана, старшого викладача кафедри О. М. Тищенко щодо перспективи співпраці.

 • 03 листопада 2021 р. викладачі нашої кафедри долучилися до Відкритого online-тренінгу «Грантові програми Європейської комісії-2022». Спікер – Krzysztof Nalepa, представник Європейської комісії в Польщі у справах культури, освіти, молоді та інновацій. Захід було організовано фундацією «IIASC» спільно з представництвом Європейської комісії у Польщі в рамках програми наукового стажування «Академічна доброчесність».

 • 29 листопада 2021 р. здобувачі вищої освіти спеціальності «Готельно-ресторанної справи» як учасники Міжнародного молодіжного проекту «Skill up – III» прослухали серію вебінарів про маркетингову аналітику, найпопулярніші питання під час співбесіди і як на них відповідати, як отримати job offer у міжнародній компанії, принципи Digital планування і як обрати роботодавця, який відповідає твоїм цінностям.

 • 14 грудня 2021 р. відбувся гостьовий лекторій і нетворкінг зі здобувачами вищої освіти спеціальності «Готельно-ресторанна справа» Юрія Новікова, шеф-кухаря ресторану при готелі «SportHotel am Semmering», розташованому у відомому гірськолижному курорті Земмерінг в Австрії, з яким співпрацює наша кафедра.

 • 24 травня 2022 р. у рамках проходження навчальної практики здобувачами освітнього ступеня бакалавр 1 курсу та виробничої практики здобувачами 2 курсу зі скороченим терміном навчання за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа», освітньо-професійної справи «Готельно-ресторанна справа», відбувся майстер-клас з приготування шоколадного десерту від стейкхолдера освітньо-професійної програми – шеф-кухар ресторану при готелі «SportHotel am Semmering», розташованого на відомому гірськолижному курорті Земмерінг в Австрі, Юрія Новікова.

   

     Результати досліджень здобувачі

представляють на

Міжнародних кулінарних конкурсах:

У червні 2020 р. відбувся Віртуальний Міжнародний кулінарний конкурс «Cook ‘N’ Battle» від Culinary Arts Academy (Ле-Бувре, Швейцарія).

У кваліфікаційному етапі конкурсу брали участь 7 здобувачів бакалаврського рівня освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа»: Василюк Сніжана, Васильчук Альона, Єгорова Дар`я, Лакома Катерина, Москаленко Анастасія, Туз Тетяна, Чесноков Дмитро.

Загалом, участь у конкурсі кулінарної майстерності взяли понад 150 учасників з 40 країн світу, які готували авторські страви національних кухонь з локальних інгредієнтів у домашніх умовах. Компетентне журі обрало лише 7 фіналістів, серед яких наша студентка 3 курсу Васильчук Альона разом з переможцями з таких країн, як Пакистан, Кенія, Індонезія, Тайвань, Бразилія, Зімбабве.

Кафедра готельно-ресторанної справи неймовірно пишається Васильчук Альоною, яка стала фіналісткою кулінарного конкурсу міжнародного рівня, а також дякує міжнародному партнеру, Швейцарській освітній групі (SEG), за цю можливість.

14 травня відбувся фінал Міжнародного кулінарного марафону (Разградська філія Русенського університету «Ангел Кънчев», Болгарія).

Участь в онлайн-фіналі брали понад 70 гостей з Болгарії і України, а свої кулінарні шедеври представив 31 учасник, з яких 13 – це студенти нашої кафедри.

У прямому ефірі наші студенти на високому рівні представили свої страви і кулінарні вироби, відповідали англійською і російською мовою у режимі відеозв’язку або у чаті на питання болгарських колег. Приємно було викладачам Русенського університету почути болгарську мову від одного з наших студентів.

Це Іващенко Артем, який мав нагоду вивчити її під час закордонної практики на базі готельних підприємств Болгарії, яку організовує наша кафедра для здобувачів вищої освіти бакалаврського рівня.

Всі учасники Кулінарного марафону отримали сертифікати міжнародного зразка.