НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ

НАУКОВА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ


Науковий потенціал кафедри посилюються за рахунок залучення здобувачів до розв’язання актуальних питання стратегії розвитку індустрії гостинності в умовах сьогодення, які пов’язані з основними дослідженнями кафедри та вимогами. 

Науково-дослідна робота, якою здобувачі займаються поза навчальним процесом здійснюється відповідно до положень НУХТ: Про організацію науково-дослідної роботи студентів в НУХТ.

Одержані результати досліджень у співпраці викладачів і здобувачів, впроваджуються в закладах готельно-ресторанного господарства, представляються на щорічних Міжнародних та Всеукраїнських конференціях, публікуються у фахових і міжнародних публікаціях, представляються  щорічно в І і ІІ турах Всеукраїнського конкурс студентських наукових робіт за напрямом «Готельно-ресторанна справа», Всеукраїнській студентській олімпіаді за напрямом «Готельно-ресторанна справа», Всеукраїнському студентському конкурсі стартапів «TourSystemUkrChallenge» за напрямом «Restaurant. Start-up».

КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ
Переможці ІІ туру Всеукраїнського конкурс студентських наукових робіт:

 Гончарова Надія Едуардівна,

переможець  ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за напрямом «Готельно-ресторанна справа», нагороджена дипломом І ступеня (Одеська національна академія харчових технологій, ОНАХТ). Керівники роботи – д.т.н., проф. Доценко В.Ф., ас. Мирошник Ю.А.


Туз Тетяна Сергіївна,

переможець  ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук і спеціальності «Цивільна безпека (Охорона праці)», нагороджена дипломом ІІ ступеня (Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті., ХНАДУ). Керівник роботи – доцент кафедри екологічної безпеки та охорони праці,  к.т.н. Володченкова Н.В.

Зелепухіна Анастасія Сергіївна,

 

переможець  ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за напрямом «Готельно-ресторанна справа», нагороджена дипломом ІІ ступеня ( Одеська національна академія харчових технологій, ОНАХТ). Керівник роботи – доц. Шаран Л.О.

 

Михайленко Владлена Миколаївна,

переможець  ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за напрямом «Готельно-ресторанна справа», нагороджена дипломом ІІ ступеня ( Одеська національна академія харчових технологій, ОНАХТ). Керівник роботи – доц. Голікова Т.П.


Зелепухіна Анастасія Сергіївна,

учасник  Всеукраїнського студентського конкурсу стартапів «TourSystemUkrChallenge» за напрямом «Restaurant. Start-up», нагороджена грамотою за участь (Київський національний торговельно-економічний університет). Керівник роботи доц. Шаран Л.О. 

Лаленко Таміла,

переможець  ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук  за напрямом «Готельно-ресторанна справа», нагороджена дипломом ІІ ступеня (Національний університет харчових технологій, НУХТ). Керівник роботи – доц. Корецька І.Л.

Медвідь Ірина Миколаївна,

переможець  ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук  за напрямом «Готельно-ресторанна справа», нагороджена дипломом І ступеня (Національний університет харчових технологій, НУХТ). Керівник роботи – доц. Шидловська О.Б.

Нінікало М. та Миць Ю.В. (2014 р.),

переможці  ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за напрямом «Готельно-ресторанна справа», 

 

нагороджені дипломами І та ІІІ ступенів відповідно (Львівському інституті економіки та туризму, ЛІЕТ). Керівники роботи – доц. Корецька І.Л. та ас. Цирульнікова В.В. відповідно.

 


Дудкіна О.О. та Пасічник О.В. (2013 р.),

переможці  ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за напрямом «Готельно-ресторанна справа», нагороджені дипломами ІІ та ІІІ ступенів відповідно (Львівському інституті економіки та туризму, ЛІЕТ). Керівники роботи – доц. Арпуль О.В. та проф. Доценко В.Ф. відповідно.

ОЛІМПІАДА ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Переможці ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Готельно-ресторанна справа»:

Бєдусенко Лілія Сергіївна,

переможець ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Готельно-ресторанна справа», освітнього ступеня «Магістр», нагороджена дипломом ІІ ступеня ( 15 – 17 травня 2019 р., Одеська національна академія харчових технологій (ОНАХТ)).

 Вихор Катерина Сергіївна,

 

переможець  ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Готельно-ресторанна справа», освітнього ступеня «Магістр», нагороджена дипломом ІІІ ступеня ( 22-24 квітня 2018 р., Одеська національна академія харчових технологій (ОНАХТ)).

Шевченко Сергій,

 

переможець  ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Готельно-ресторанна справа», освітнього ступеня «Магістр», нагороджений дипломом ІІ ступеня (19-21 квітня 2017 р., Одеська національна академія харчових технологій (ОНАХТ)).

Драненко Оксана,

переможець  ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальностей 7.05170112, 8.05170112 «Технології харчування», 7.05170113, 8.05170113 «Технології в ресторанному господарстві» освітніх ступенів «Спеціаліст»,  «Магістр», нагороджена дипломом ІІ ступеня (6-8 квітня 2016 р., Національний університет харчових технологій (НУХТ)).


Шевченко Сергій,

переможець  ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Готельно-ресторанна справа», освітнього ступеня «Бакалавр», нагороджений дипломом І ступеня (14 – 16 квітня 2016 р., Одеська національна академія харчових технологій (ОНАХТ)).

Волкова Дарія (2015 р.),

переможець ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Готельно-ресторанна справа», освітнього ступеня «Бакалавр», «Магістр», нагороджена дипломом ІІІ ступеня (16-18 березня 2015 року, Одеська національна академія харчових технологій (ОНАХТ)).


 

Засєкіна Богдана (2014 р.),

переможець ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Готельно-ресторанна справа», освітнього ступеня «Бакалавр», «Магістр», нагороджена дипломом ІІІ ступеня (18-21 березня 2014 року, Одеська національна академія харчових технологій (ОНАХТ)

СТУДЕНТСЬКІ КОНФЕРЕНЦІЇ
Свої наукові результати досліджень здобувачі представляють на наукових конференціях:
 • The XII th International scientific and practical conference «Advancing in research and education», December 07 – 10, 2020, La Rochelle, France.
 • І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв», 24 квітня 2020 р. – м. Прага: Oktan Print s.r.o., 2020.
 • Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 8th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada, 2020.
 • Международная конференция “Мировые научно-технические тренды ‘2019”, декабрь, 2019 г. – Karlsruhe, Germany.
 • Международная научная конференція Высокие научные цели ‘2019 High scientific goals ‘2019, 16-17 декабря 2019, Белорусь.
 • Міжнародна Науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності», 26–27 листопада 2020 року, Львів.
 • ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі», 19-20 травня 2020 р., К: НУХТ.
 • 86 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті”, 2–3 квітня 2020 р. – К.: НУХТ, 2020 р.
 • І Міжнародна науково-практична конференція для студентів і молодих вчених , 28 лютого 2020 р. – К.: Українсько-американський університет Конкордія, 2020.
 • Международная научная конференція  «Sсience, research, development» (НАУКА, ИССЛЕДОВАНИЯ, РАЗВИТИЕ.) 30.01.2019 – 31.01.2019,  Berlin, 2019.
 • Международная научно-практическая  конференция  «Современные  направления теоретических  и  прикладных  исследований  ‘2019»  (7-8  февраля2019  г.,  секция  Туризм и рекреация), г. Иваново 2019.
 • ІV Міжнародна науково-практична конференція «Якість і безпека харчових продуктів», 20-21 листопада 2019 р., К:НУХТ, 2019 р.
 • ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водо підготовки», 14-15 листопада 2019 р., м. Київ, – К. НУХТ, 2019 р.
 • ХIІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів з міжнародною участю «Проблеми формування здорового способу життя у молоді» 3 жовтня – 5 жовтня 2019 р. – Одеса, ОНАХТ, 2019 р. 
 • Всеукр. наук.-прак. інт.-конф. «Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку»  30-31 жовтня 2019 р. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2019 р.
 • VIII Всеукраїнська науково-практична  конференція, присвячена 135-річчю Національного університету харчових технологій «Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі», 19 – 20 березня 2019 р. – К.: НУХТ, 2019 р..
 • 85 Ювілейна Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті” присвячена 135-річчю Національного університету харчових технологій 11–12 квітня 2019.
 • IV Міжнародна науково-практична конференція «Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи» присвячена  100-річчю кафедри інформаційно-вимірювальних технологій, 16-17 травня 2019 р.; Тез. доп. – Львів: ЛА «Піраміда», 2019 р.
 • Международная научно-практическая Интернет-конференция: «Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте ‘2018» 27 -28 ноября 2018г., -РФ,2018 г.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання економіки, фінансів, обліку та права в сучасних умовах», 10 вересня 2018 р. – Полтава., 2018.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека», 14-15 листопада 2018 р., м. Київ. – К.: НУХТ, 2018 р.
 • Міждисциплінарна науково-практична конференція «Цивілізація. Прогрес. Нові виміри». – К., 15 червня 2018 р.
 • IV Міжнарод. науково-практ. конференції: «Теорія і практика сучасної науки» 23-24 листопада 2018 р., –  Одеса, 2018 р.
 • ХI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів з міжнародною участю «Проблеми формування здорового способу життя у молоді» – Одеса:2018 р.
 • 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті» :, 23–24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018.
НАУКОВІ ГУРТКИ

На кафедрі діють три студентські наукові гуртки, які очолюють провідні викладачі кафедри.

 • Розробка продукції для закладів ресторанного господарства при готелях підвищеної харчової та біологічної цінності» – керівник доц. Бондар Н.П.;
 • «Використання рослинної сировини у закладах готельно-ресторанного господарства» – керівник доц. Кирпіченкова О.М.;
 • «Економічні аспекти  готельно-ресторанного  бізнесу» – керівник  доц.  Нікітіна Т.А.

Здобувачі ОС «Бакалавр» та «Магістр» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», які є членами наукових гуртків, працюють над розв’язанням актуальних проблем вітчизняного ресторанного бізнесу.

Під керівництвом доцентів кафедри здобувачі розробляють нові чи удосконалюють існуючі технології продукції ресторанного господарства з оздоровчими властивостями, покращеним нутрієнтним складом, підвищеної харчової та біологічної цінності, подовженого терміну зберігання, окрім цього розробляли стратегію окупності закладу гостинності за короткий термін, розробляли заходи щодо підвищення рентабельності підприємства.

     Результати досліджень здобувачі представляють на Міжнародних кулінарних конкурсах:

У червні 2020 р. відбувся Віртуальний Міжнародний кулінарний конкурс «Cook ‘N’ Battle» від Culinary Arts Academy (Ле-Бувре, Швейцарія).

У кваліфікаційному етапі конкурсу брали участь 7 здобувачів бакалаврського рівня освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа»: Василюк Сніжана, Васильчук Альона, Єгорова Дар`я, Лакома Катерина, Москаленко Анастасія, Туз Тетяна, Чесноков Дмитро.

Загалом, участь у конкурсі кулінарної майстерності взяли понад 150 учасників з 40 країн світу, які готували авторські страви національних кухонь з локальних інгредієнтів у домашніх умовах. Компетентне журі обрало лише 7 фіналістів, серед яких наша студентка 3 курсу Васильчук Альона разом з переможцями з таких країн, як Пакистан, Кенія, Індонезія, Тайвань, Бразилія, Зімбабве.

Кафедра готельно-ресторанної справи неймовірно пишається Васильчук Альоною, яка стала фіналісткою кулінарного конкурсу міжнародного рівня, а також дякує міжнародному партнеру, Швейцарській освітній групі (SEG), за цю можливість.

14 травня відбувся фінал Міжнародного кулінарного марафону (Разградська філія Русенського університету «Ангел Кънчев», Болгарія).

Участь в онлайн-фіналі брали понад 70 гостей з Болгарії і України, а свої кулінарні шедеври представив 31 учасник, з яких 13 – це студенти нашої кафедри.

У прямому ефірі наші студенти на високому рівні представили свої страви і кулінарні вироби, відповідали англійською і російською мовою у режимі відеозв’язку або у чаті на питання болгарських колег. Приємно було викладачам Русенського університету почути болгарську мову від одного з наших студентів.

Це Іващенко Артем, який мав нагоду вивчити її під час закордонної практики на базі готельних підприємств Болгарії, яку організовує наша кафедра для здобувачів вищої освіти бакалаврського рівня.

Всі учасники Кулінарного марафону отримали сертифікати міжнародного зразка.