Рівень вищої освіти – бакалавр!

На кафедрі готельно-ресторанної справи відбувалася атестація здобувачів вищої освіти бакалаврського рівня за освітньою програмою «Готельно-ресторанна справа» заочної форми навчання.

    15 лютого 2022 р. на кафедрі готельно-ресторанної справи відбулася атестація здобувачів вищої освіти спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», ОПП «Готельно-ресторанна справа», бакалаврського рівня заочної та заочної скороченої форм навчання у формі атестаційного екзамену.

    Привітали студентів та побажали їм успішно продемонструвати набуті теоретичні знання та практичні навички голова Екзаменаційної комісії, в.о. завідувача кафедри, доцент Лариса Олександрівна Шаран, а також члени комісії Олена Броніславівна Шидловська, Олег Вікторович Бортнічук, Асьят Георгіївна Абрамова і секретар, асистент Артем Олегович Ущаповський.

    Атестаційний екзамен, який було організовано з використанням технологій дистанційного навчання, включав завдання з таких нормативних навчальних дисциплін, як організація готельного господарства, організація ресторанного господарства, технологія продукції ресторанного господарства, устаткування закладів готельно-ресторанного господарства.

    Екзаменаційна комісія оцінила рівень загальних і спеціальних компетентностей здобувачів освіти з присвоєнням їм освітньої кваліфікації бакалавра з готельно-ресторанної справи за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа».

    Вітаємо 75 бакалаврів з готельно-ресторанної справи зі здобуттям першого (бакалаврського) рівня вищої освіти! Бажаємо нашим випускникам успішної професійної реалізації, кар’єрного зростання і особистого розвитку! І чекаємо вас з 26 квітня до 17 травня для реєстрації на ЄВІ з іноземної мови для продовження навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в рідній альма-матер на факультеті готельно-ресторанного та туристичного бізнесу імені проф. В.Ф. Доценка!

You may also like...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *