Практика закордонна

Практика закордонна

Здобувачі вищої освіти освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа» проходять виробничу практику у готельних підприємствах Болгарії.

   Кафедра готельно-ресторанної справи продовжує співпрацю зі стейкхолдерами індустрії гостинності Болгарії у сфері організації закордонної практики для здобувачів вищої освіти бакалаврського рівня.

   З 01 вересня студенти спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» приступили до проходження виробничої практики у кращих готельних підприємствах морського узбережжя Болгарії.

   Практична підготовка є обов’язковою компонентою освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для підготовки фахівців індустрії гостинності.

   Головним завданням виробничої практики для здобувачів 3-го і 4-го року навчання є практична діяльність у закладах ресторанного господарства при курортних готелях Болгарії, під час якої вони ознайомлюються зі структурою підприємств, організацією послуг харчування, виробничих і сервісних процесів, а також функціональними обов’язками працівників.

  Закордонна практика дозволяє набути hard і soft skills, які сприятимуть успішному працевлаштуванню випускників як у вітчизняних, так і міжнародних підприємствах гостинності.

  Організація міжнародної практики – це чудова нагода для наших здобувачів, майбутніх бакалаврів з готельно-ресторанної справи, поєднати закріплення теоретичних знань і набуття практичних навиків у сучасних готельних підприємствах з удосконаленням професійної іншомовної компетентності, вивченням туристичних дестинацій і атракцій Республіки Болгарія.

 

You may also like...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *