Практичний досвід у кращих готелях

Практична підготовка здобувачів вищої освіти спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» у провідних підприємствах вітчизняної індустрії гостинності.

Триває виробнича практика здобувачів вищої освіти кафедри готельно-ресторанної справи у готельних підприємствах вітчизняної індустрії гостинності.

З 01 вересня здобувачі освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» денної форми навчання 3 і 4 курсів приступили до проходження практики.

Метою виробничої практики є закріплення та поглиблення теоретичних знань здобувачів з організації та технології обслуговування в засобах розміщення, ознайомлення з сучасним обладнанням, методами та формами здійснення технологічних процесів, оволодіння професійними вміннями та навичками та готовності до самостійної професійної діяльності в умовах конкурентного ринкового середовища.

Базами практики для наших здобувачів є провідні готельні підприємства: Hilton Kyiv, President Hotel, Воздвиженський, Прем’єр Палац, Хаятт Рідженсі Київ, Опера, Рейкарц Хотел, Ramada Encore Kiev, Fairmont Grand Hotel, Салют, готельний комплекс «Русь», готель «Козацький» Міністерства оборони України у м. Києві та інших міст України.

Студенти спеціальності «Готельно-ресторанна справа» впродовж виробничої практики знайомляться із засобами розміщення та практичною діяльністю в службах готельного підприємства.

Виробнича практика сприяє скороченню терміну адаптації майбутнього фахівця до сучасних умов діяльності підприємств гостинності.

Дякуємо відповідальній від кафедри готельно-ресторанної справи, доценту Олені Броніславівні Шидловській за організацію практичної підготовки як обов’язкової компоненти підготовки здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа».

You may also like...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *