Реєстрація на ЄВІ

Реєстрація на складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови відбудеться в термін з 11 травня до 1800 до 03 червня 2021 року повністю онлайн.

Потенційні вступники звертаються до відбіркових комісій для реєстрації на складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови в термін з 11 травня до 1800 до 03 червня 2021 року.

Реєстрація відбуватиметься повністю онлайн. Для здійснення процедури онлайн-реєстрації та отримання екзаменаційного листка учасника ЄВІ особа має надіслати електронний лист на офіційну електронну скриньку відбіркової комісії e-mail: grtb_pk@ukr.net

 У темі листа слід обов’язково зазначити: «ЄВІ» і прізвище ім’я та по батькові вступника.

У тексті листа слід зазначити:

 • прізвище, ім’я та по батькові вступника (повністю);
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків вступника (за наявності);
 • номер(и) контактного(их) телефону(ів) вступника;
 • іноземну мову, з якої вступник бажає складати єдиний вступний іспит (англійська мова або німецька мова, або французька мова, або іспанська мова);
 • перелік доданих до листа документів.

До листа слід додати скановані копії (фотокопії) необхідних документів:

 • заповненої та підписаної заяви-анкети zayava-anketa-07-05-2020.pdf (nuft.edu.ua) (далі – Анкета) з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (для заповнення і формування бланку заяви рекомендуємо заздалегідь скористатися спеціальним сервісом Заява на магістра (nuft.edu.ua) на сайті університету, роздрукувати отриманий бланк заяви, у відповідних графах проставити свій особистий підпис, проставити позначки у нижній частині заяви відповідно документів, що додаються, відсканувати/сфотографувати заяву);
 • паспорта (тих його сторінок, де вказано прізвище, ім’я та по батькові вступника, серія, номер, де, ким і коли виданий документ, місце реєстрації);
 • довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, потрібно додати тип документа «РНОКПП», вказавши серію (за наявності) та номер паспорта);
 • документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (тільки для осіб, які завершили навчання в минулих роках);
 • фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку особи, розміром 3 × 4 см (із урахуванням норм, наведених у пунктах 3-7 розділу III Про затвердження Вимог до відциф… | від 18.10.2019 № 875 (rada.gov.ua) Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них, затверджених Міністерством внутрішніх справ України за № 875 від 18 жовтня 2019 року, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2019 року за № 1146/34117);
 • медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о (тільки для осіб, які за станом здоров’я звільняються від проходження ЄВІ або для яких необхідно створити особливі умови для проходження вступного випробування).

Файли зображень документів та заяви мають бути збережені у форматі jpg, jpeg, gif, png або pdf.

Файл фото має містити зображення тільки одного фото розміром 3 × 4 см (354 × 472 пікс.) – у форматі jpg, jpeg, gif або png. Якщо ваш пристрій зберігає файли у форматі heic, то для їх перетворення у формат jpg спробуйте скористатися цим стороннім сервісом Convert HEIC to JPG Online for Free with HEIC to JPG Converter (iotransfer.net).

Перед створенням цифрової копії фотокартки – ознайомтесь з можливими правильними і неправильними прикладами Про затвердження Вимог до відциф… | від 18.10.2019 № 875 (rada.gov.ua).

Перед надсиланням перевірте, що завантажувані зображення є чіткими, правильними і повними. За потреби редагування зображень – спробуйте скористатися цим стороннім сервісом iLoveIMG | Простий, швидкий та безкоштовний онлайн-редактор картинок.

Реєстрацію здійснюють члени відбіркової комісії відповідного навчального підрозділу Відбіркові комісії | НУХТ (nuft.edu.ua) Національного університету харчових технологій.

Після оформлення екзаменаційного листка представник приймальної комісії надсилає скановану копію екзаменаційного листка вступнику на електронну адресу, вказану в Анкеті.

Вступник має перевірити інформацію, зазначену на скан-копії екзаменаційного листка (у тому числі наявність чіткого фото, печатки приймальної комісії та прізвища і підпису особи, яка здійснила формування екзаменаційного листка), та в разі виявлення помилок звернутися до Приймальної комісії для з’ясування ситуації. Якщо помилок немає – вступник має у відповідь надіслати електронний лист з підтвердженням правильності оформлення.

Оформлений екзаменаційний листок зберігається в Приймальній комісії та видається вступнику особисто. Факт видачі фіксується в журналі видачі екзаменаційних листків.

Оформлений екзаменаційний листок може бути надісланий вступнику засобами поштового зв’язку за рахунок отримувача, у разі якщо вступником зазначено про таку необхідність у Анкеті. В такому випадку у журналі видачі екзаменаційних листків фіксуються реквізити відповідного поштового відправлення.

Факт видачі екзаменаційного листка є підставою для опрацювання персональних даних під час підготовки, організації та проведення вступних випробувань відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на веб-сайті Українського центру оцінюванні якості освіти створюється інформаційна сторінка «Кабінет вступника» Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ (testportal.com.ua), доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

Після отримання екзаменаційного листа вступник має отримати і роздрукувати запрошення-перепустку на ЄВІ на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти (інформаційна сторінка «Кабінет учасника ЄВІ») Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ (testportal.com.ua). Доступ до кабінету учасника ЄВІ здійснюється за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому.

Якщо ж під час перевірки документів буде установлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі, то на електронну адресу, із якої надійшли документи, представник приймальної комісії надішле повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови.

Приймальна комісія може відмовити вступнику в реєстрації у разі:

 • надання вступником недостовірної інформації;
 • подання документів вступником, який відповідно до вимог законодавства не має права на участь у конкурсному відборі для здобуття ступеня магістра;
 • необхідності створення особі для складання вступних випробувань інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101 – 0104, 0201 – 0203, 0206, 0301 – 0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702.

У разі втрати екзаменаційного листка вступник може отримати його дублікат. Для цього йому потрібно звернутися до приймальної комісії, яка видала екзаменаційний листок.

Увага! Реєстрація на ЄВІ не звільняє особу від необхідності подання заяви та документів для допуску до участі у конкурсному відборі!

Подання електронної заяви на участь у конкурсному відборі здійснюється вступником у визначені терміни через особистий електронний кабінет на вебсайті за адресою https://ez.osvitavsim.org.ua/.

Звертаємо вашу увагу, що під час карантину дирекції і деканати навчальних підрозділів не приймають відвідувачів, приймальна і відбіркові комісії працюють дистанційно і можуть не відповідати на дзвінки по вказаних телефонах з кодом +38044. Для зв’язку користуйтесь електронним листуванням на вказані електронні поштові скриньки.

Факультет готельно–ресторанного та туристичного бізнесу

На спеціальності 181 «Харчові технології» (освітні програми «Технології аюрведичних харчових продуктів» та «Технології в ресторанному господарстві»), 241 «Готельно‑ресторанна справа» та 242 «Туризм» реєстрація здійснюється в деканаті факультету готельно‑ресторанного та туристичного бізнесу.

Телефон для довідок (+38044) 287‑94‑95; e-mail: grtb_pk@ukr.net

 

Детальніше на офіційному веб-сайті НУХТ

Вступ 2021 – актуально | НУХТ (nuft.edu.ua)

You may also like...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *