Перший доктор філософії

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Вперше на кафедрі готельно-ресторанної справи відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії.

3 листопада вперше в Національному університеті харчових технологій відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD) з галузі знань «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології».

Здобувач кафедри готельно-ресторанної справи Ірина Миколаївна Медвідь представила на розгляд разової спеціалізованої вченої ради ДФ 26.058.001 дисертаційну роботу на тему: «Удосконалення технології хліба спеціального дієтичного призначення». Науковий керівник – д.т.н., професор, декан факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Доценко Віктор Федорович.

У зв’язку зі складною епідеміологічною ситуацією та карантинними обмеженнями засідання вченої ради відбулось з використанням засобів віодеозв’язку в форматі відеоконференції у режимі реального часу за допомогою платформи Zoom. Участь у засіданні брали:

Голова спеціалізованої вченої ради – д.т.н., професор, завідувач кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів Ковбаса Володимир Миколайович.

Рецензенти – д.т.н., професор кафедри готельно-ресторанної справи Тетяна Анатоліївна Сильчук; д.т.н., професор, завідувач кафедри технології ресторанної і аюрведичної продукції Нєміріч Олександра Володимирівна.

Офіційні опоненти – д.т.н., професор кафедри технології і організації ресторанного господарства Київського національного торговельно-економічного університету Михайло Федорович Кравченко. Завідувач кафедри технології харчування Сумського національного аграрного університету, д.т.н., професор Федір Всеволодович Перцевой.

Ірина Миколаївна представила результати наукових досліджень з обґрунтування та удосконалення технології безглютенового хліба з рисового борошна з використанням амілолітичних ферментів та структуроутворювачів. У дисертаційній роботі здобувачем доведено доцільність сумісного використання знежиреного лецитину, соняшникової олії і як структуроутворювачів – сухого яєчного білка та ГПМЦ у рецептурній композиції удосконаленого безглютенового хліба в поєднанні з ферментативною модифікацією крохмалю рисового борошна. Автором встановлено, що спільне їх внесення в тісто з ферментами зумовлює суттєве поліпшення його в’язко-пластичних властивостей, зниження адгезійної напруги, підвищення газоутримувальної здатності, що забезпечує зростання питомого об’єму та розпушеності готових виробів.

За результатами досліджень, викладеними у дисертаційній роботі, опубліковані статті у фахових виданнях України, зокрема, які входять до наукометричних баз Scopus i Web of Science, а також у виданнях країн Європейського Союзу, тези доповідей у матеріалах науково-практичних конференцій, одержані патенти України на винахід і на корисну модель.

За результатами таємного голосування Ірині Миколаївні Медвідь одноголосно був присуджений науковий ступінь доктора філософії з галузі знань «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології». Молодий науковець подякувала своєму керівнику і колегам за підтримку, а членам разової спеціалізованої вченої ради – за висловлені зауваження і побажання.

Щиро вітаємо Ірину Миколаївну з успішним захистом кандидатської дисертації! Бажаємо підкорити нові наукові й професійні висоти!

You may also like...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *