Ефективні моделі менеджменту

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Як управляти готельним бізнесом знають здобувачі магістерського рівня спеціальності «Готельно-ресторанна справа».

4 та 5 червня відбулися захисти курсової роботи з дисципліни «Управління готельним бізнесом» здобувачів освітнього ступеня магістра спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», освітньо-професійна програма «Готельна і ресторанна справа», денної та заочної форм навчання.

Метою виконання курсової роботи є:

– систематизація, закріплення та розширення у здобувачів знань, які були отримані ними під час вивчення навчальної дисципліни;

– розвиток навичок самостійної творчої праці з літературою: нормативною, науковою, довідковою, періодичною; а також загальнодоступними джерелами інформації;

– удосконалення вмінь науково-дослідної роботи і оволодіння методикою дослідження при вирішенні проблемних питань, які розглядаються в курсовій роботі;

– формування навичок аналізу та узагальнення власного практичного досвіду та досвіду роботи кращих підприємств галузі, розробка пропозицій та конкретних висновків для покращення діяльності готельного підприємства в сучасних ринкових умовах.

Світовий та вітчизняний досвід розвитку готельного господарства дослідили наші магістранти і запропонували ефективні моделі менеджменту для впровадження на підприємства гостинності. Підтверджено успішним захистом під час відеоконференції на платформі Zoom.

Виконання курсової роботи з дисципліни «Управління готельним бізнесом» є підготовкою для виконання дипломної магістерської проекту.

Наші здобувачі магістерського рівня вищої освіти вміють приймати успішні управлінські рішення.

За організацію успішних онлайн-захистів дякуємо лектору дисципліни, доценту кафедри Нікітіній Тетяні Андріївні.

You may also like...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *