Науковий злет

 • 11
 • 12
 • 1
 • 2
 • 14
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

На кафедрі готельно-ресторанної справи відбувся успішний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.

5 грудня 2018 р. вперше на кафедрі готельно-ресторанної справи відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Тетяни Сильчук. Тема дисертації: «Наукове обґрунтування та розроблення прискорених технологій хлібобулочних виробів, збагачених харчовими волокнами». Науковий консультант – доктор технічних наук, професор кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів, член-кореспондент НААН України Віра Дробот. Дисертаційна робота була захищена на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.058.07 зі спеціальності 05.18.16 «Технологія продуктів харчування».

Дисертаційну роботу присвячено вирішенню проблеми розроблення прискорених технологій хлібобулочних виробів із суміші житнього та пшеничного борошна в умовах міні-підприємств і закладів ресторанного господарства. Сформульовано основні закономірності інтенсифікації технологічних процесів, покращення структурно-механічних властивостей житньо-пшеничного тіста за рахунок гідролізу пентозанів, підвищення активності бродильної мікрофлори, активізації мікробіологічних і біохімічних процесів у тісті. Запропоновано нові технологічні рішення прискореного виробництва житньо-пшеничних хлібобулочних виробів за рахунок впровадження заквасок спонтанного бродіння, розроблення полікомпонентних підкислювачів і використання нових видів сировини з високим вмістом харчових волокон. Теоретичні узагальнення, результати експериментальних досліджень та отримані нові наукові положення поглиблюють теоретичну базу технології хлібобулочних виробів з використанням житнього борошна та обґрунтовують механізм дії нетрадиційної сировини на якість виробів.

Офіційні опоненти – доктори технічних наук і професори Михайло Кравченко, завідувач кафедри технології і організації ресторанного господарства Київського національного торговельно-економічного університету, Тетяна Капліна, завідувач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Любов Тележенко, завідувач кафедри технології ресторанного і оздоровчого харчування Одеської національної академії харчових технологій.

Наукова дискусія пройшла на високому рівні та викликала велику зацікавленість членів спеціалізованої вченої ради. Під час обговорення було сказано багато теплих і щирих слів про високий науковий рівень, відповідальність, організованість, працездатність і найкращі моральні якості здобувача, яка, у свою чергу, подякувала науковому консультанту, офіційним опонентам, членам спеціалізованої вченої ради за підтримку, висловлені зауваження і побажання для майбутнього наукового пошуку.

За результатами таємного голосування одноголосно Тетяні Сильчук було присуджено науковий ступінь доктора технічних наук за спеціальністю 05.18.16 – Технологія харчової продукції.

Колектив кафедри готельно-ресторанної справи щиро вітає здобувача і наукового консультанта з успішним захистом докторської дисертації! Бажає доценту Тетяні Сильчук підкорення нових наукових висот! Успішний захист докторської дисертації є вагомим досягненням для кафедри готельно-ресторанної справи!

You may also like...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *