Наукові дослідження студентів

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3

Першокурсники спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» вивчають, як правильно виконати науково-дослідну роботу.

На кафедрі готельно-ресторанної справи відбулося відкрите лекційне заняття доцента Олександра Миколайовича Люльки з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень та технічної творчості» для студентів 1 курсу спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» на тему: «Науково-дослідна робота студентів». На занятті бути присутні декан факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Віктор Федорович Доценко, доценти, старші викладачі та асистенти кафедри, представник Навчально-методичного управління університету Алла Оскілко.

Під час лекції було розглянуто такі питання: класифікація науково-дослідних робіт (НДР), основні стадії НДР, послідовність виконання НДР, курсова робота (проект): загальна характеристика, послідовність виконання та оформлення. Для розкриття теми та набуття студентами теоретичних знань лектор використав мультимедійну презентацію, що була наповнена ілюстративним матеріалом, і роздатковий матеріал. Олександр Миколайович під час заняття розкрив питання формування теми наукових досліджень, визначення об’єкта і предмета дослідження, постановки мети та конкретних завдань, пошуку літературних джерел інформації, вибору методів (методик) досліджень, опису процесу дослідження, обговорення результатів і формулювання висновків, а також впровадження у виробництво.

Лектор звернув увагу аудиторії на міждисциплінарні зв’язки, а також наголосив на використанні набутих теоретичних знань під час виконання курсових робіт з дисциплін «Технологія продукції ресторанного господарства», «Організація ресторанного господарства», «Організація готельного господарства», «Менеджмент готельно-ресторанного господарства» і курсового проекту з дисципліни «Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства», які передбачені навчальним планом підготовки бакалаврів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа».

Доцент Олександр Миколайович Люлька на високому науково-педагогічному рівні, динамічно, доступно представив до уваги першокурсників матеріал, який супроводжувався практичними прикладами, надавав пояснення та відповіді на всі запитання студентів.

You may also like...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *