ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ


Підвищення кваліфікації викладачів кафедри готельно-ресторанної  справи відбувається відповідно до ПОЛОЖЕННЯ про підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників Національного університету харчових технологій.

Основними видами підвищення кваліфікації є:

  • навчання за програмою підвищення кваліфікації, у тому числі участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах, сертифікатних програмах, в тому числі тих, що проводяться в НУХТ, тощо;
  • стажування.

Щорічно, відповідно плану роботи кафедри готельно-ресторанної справи, представники колективу проходять підвищення кваліфікації з метою професійного розвитку, поглиблення теоретичних та практичних навичок в межах спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» для забезпечення високої якості освітнього процесу.

Результати підвищення кваліфікації впроваджуються в навчальний процес при викладанні дисциплін, в процесі керівництва кваліфікаційними роботами здобувачів вищої освіти та підготовці навчально-методичної літератури з відповідних дисциплін освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна  справа».

Підвищення кваліфікації та цільове навчання

Підвищення кваліфікації викладачів має на меті набуття особою здатностей виконувати додаткові завдання, обов’язки та підвищення рівня компетентності в межах спеціальності і суміжних галузях, систематичне оновлення та поглиблення професійних знань, умінь та навичок за спеціальністю, професією, підвищення інтелектуального і культурного рівня. Проводиться за затвердженими планами та програмами для відповідних груп слухачів.

З метою здобуття цільового досвіду та підвищення рівня компетентності представники колективу кафедри проходили навчання на базі:

  • Інституту післядипломної освіти НУХТ;
  • Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України;
  • ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ».

Цільове навчання викладачів проходило відповідно до навчально-тематичних планів та індивідуальних програм підвищення кваліфікації (стажування).

В період 2020 р. викладачі кафедри проходили цільове навчання в ІПДО НУХТ за наступними навчально-тематичними планами:

 • «Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства: практичні аспекти підбору і безпечної експлуатації технологічного обладнання для закладів різного типу та місткості», з 26 жовтня по 30 жовтня 2020 р. – доц. Люлька О.М., доц. Бортнічук О.В., доц. Ткачук Ю.М., ст. викл. Ковтун Ю.А., асист. Ущаповський А.О., асист. Хитрий Я.С., асист. Іванов Т.В.
 • «Товарознавство в готельно-ресторанному господарстві», з 2 листопада по 6 листопада 2020 р. – доц. Бондар Н.П., доц. Кирпіченкова О.М., асист. Ковальчук С.С., асист. Ущаповський А.О., асист. Матюшенко Р.В., асист. Дулька О.С.
 • «Міні-технології м’ясних і молочних продуктів у закладах ресторанного господарства», з 9 листопада по 13 листопада 2020 р. – проф. Сильчук Т.А., доц. Пушка О.С., ст. викл. Ковтун Ю.А., асист. Мирошник Ю.А., асист. Ковальчук С.С., асист. Стахурська Л.В., асист. Ковтун А.В.
 • «Харчові мінітехнології для закладів ресторанного господарства: хлібопекарські, кондитерські та бродильні виробництва», з 16 листопада по 20 листопада 2020 р. – проф. Сильчук Т.А., доц. Пушка О.С., ст. викл. Ковтун Ю.А., асист. Мирошник Ю.А., асист. Ковальчук С.С., асист. Стахурська Л.В., асист. Ковтун А.В.
 • «Автоматизоване проектування закладів готельно-ресторанного бізнесу», з 23 листопада по 28 листопада 2020 р. – доц. Люлька О.М., доц. Ткачук Ю.М., доц. Губеня В.О., асист Хитрий Я.С., асист. Мирошник Ю.А., асист. Медвідь І.М., асист. Іванов Т.В.
 • «Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу», з 30 листопада по 5 грудня 2020 р. – доц. Нікітіна Т.А., доц. Люлька О.М., ст. викл. Литвинець Л.Ф., асист. Ковальчук С.С., асист. Собін О.В.
 • «Маркетинг готельно-ресторанного бізнесу», з 7 грудня по 12 грудня 2020 р. – доц. Нікітіна Т.А., доц. Люлька О.М., ст. викл. Литвинець Л.Ф., асист. Ковальчук С.С., асист. Собін О.В.
 • «Викоистання CorelDraw в науковій роботі», з 20 лютого по 13 березня 2020 р. – доц. Люлька О.М., асист. Ковальчук С.С.

На базі ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» з 28 вересня по 24 листопада 2020 р. викладачі кафедри: д.т.н., професор Доценко В.Ф., доценти Цирульнікова В.В., Дітріх І.В., старший викладач Тищенко О.М., проходили стажування за темою «Фундаментальні та прикладні аспекти нутриціології».

В період з 8 січня до 19 січня 2019 р. викладачі кафедри проходили підвищення кваліфікації в ІПДО НУХТ за програмою цільового навчання «Сучаснi технологічні процеси та обладнання харчових виробництв». По завершенню навчання кожен з викладачів захистив випускову роботу згідно з індивідуальними темами, які наведено нижче:

 • «Вітчизняний і зарубіжний досвід техніко-техологічного забезпечення ресторанів та готелів» – професор Доценко В.Ф., доцент Губеня В.О.;
 • «Ресторанна справа у сфері гостинності: персонал та сервіс» – доцент Цирульнікова В.В.;
 • «Сучасний підхід до управління якістю продукції та послуг у сфері гостинності» – доцент Бондар Н.П.;
 • «Забезпечення конкурентоспроможності закладів готельного господарства» – доцент Нікітіна Т.А.;
 • «Теоретичні основи технології продукції ресторанного господарства» –доцент Абрамова А.Г., асист. Стахурська Л.В.;
 • «Інноваційна ресторанна продукція» – проф. Сильчук Т.А.;
 • «Мерчандайзинг та PR-технології в готельно-ресторанному господарстві» – ст. викл. Литвинець Л.Ф.;
 • «Особливості санітарно-гігієнічної безпеки в закладах готельно-ресторанного господарства» – доцент Шаран Л.О.;
 • «Сучасне теплове обладнання для закладів готельно-ресторанного господарства» – доцент Ткачук Ю.М.;
 • «Сучасний підхід до виробництва м’ясних та рибних страв в ресторанах» – доцент Кирпіченкова О.М.

Доцент кафедри готельно-ресторанної справи Кирпіченкова О.М. з 21 січня по 22 червня 2019 р. пройшла підвищення кваліфікації на базі Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України за категорією «Викладачі університетів, академій, інститутів без педагогічної освіти» з виконанням випускової роботи на тему «Інноваційні технології навчання при виконанні науково-дослідних робіт у закладах вищої освіти».

 

Підвищення кваліфікації на базі Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України за наступними категоріями:

 • «Проректори (віце-президенти, заступники начальників) університетів, директори (заступники директорів), завідувачі (начальники) кафедр інститутів (декани, заступники деканів факультетів) академій, інститутів з проблеми «Психолого-управлінські засади розвитку конкурентоздатності освітніх організацій». Виконання випускової роботи на тему «Психолого-педагогічні особливості викладання дисципліни Організація готельного господарства», з 3 квітня до 3 листопада 2017 р. – доцент Арпуль О.В.
 • «Викладачі університетів, академій, інститутів без педагогічної освіти» з виконанням випускової роботи на тему «Упровадження ідей андрогогіки в систему методичної роботи», з 15 травня до 8 грудня 2017 р. – доцент Голікова Т.П.
 • «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій, інститутів з виконанням випускової роботи на тему «Специфіка створення навчального курсу технічної дисципліни для заочної форми навчання», з 10 квітня до 10 листопада 2017 р. – асист. Дочинець І.В.

Асист. кафедри Стахурська Л.В. з 10 жовтня по 22 жовтня проходила підвищення кваліфікації на базі ІПДО НУХТ за програмою «Завідувач лабораторій та інженерів-технологів підприємств кондитерської промисловості» з виконанням випускової роботи на тему: «Вимоги до якості сучасних жирів для виробництва борошняних кондитерських виробів».

Стажування

Стажування викладачів проводиться з метою набуття особою практичних умінь і навичок щодо виконання обов’язків на займаній посаді або на посаді більш високого рівня.

Викладацький склад кафедри проходить стажування на базі діючих підприємств готельно-ресторанної індустрії:

 • ТОВ «БК Квадр», «Президент готель»;
 • ТОВ «КЕРТ» готель «Alfavito»;
 • Готель Hilton Kyiv;
 • ТОВ «Гранд Менеджмент» Fairmont GRAND HOTEL KYIV;
 • готельно-ресторанний комплекс ТОВ «АККО Інтернешнл»;
 • ДП Готельний комплекс «Київ»;
 • Premier Palace Hotel Kyiv;
 • Ресторан «Львівська майстерня шоколаду»;
 • ТОВ «КРОНАМІ» Ресторан-кейтеринг «BellaItalia».

Основними завданнями стажування в межах підприємств готельно-ресторанного господарства є:

 • поглиблення та оновлення професійних фахових компетенцій;
 • здобуття практичного досвіду необхідного для роботи на підприємствах готельно-ресторанного господарства;
 • ознайомлення з діяльністю закладів готельно-ресторанної справи;
 • особистісний розвитку як фахівця;
 • вдосконалення власних теоретичних знань та використання одержаної інформації в навчальному процесі при викладанні дисциплін освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа».

З 25 листопада 2020 р. по 30 грудня 2020 р. відбулось довгострокове стажування викладачів кафедри на базі підприємтсва ТОВ «БК Квадр», «Президент готель».

Тематичні напрямки стажування:

 • «Готельно-ресторанна справа: гостинність та стандарти сервісу» – доцент Цирульнікова В.В.
 • «Сучасні підходи до системи управління якістю продукції та послуг в готелі ТОВ «БК Квадр», «Президент готель» – доцент Бондар Н.П., ст. викл. Тищенко О.М.
 • «Санітарно-гігієнічні вимоги до готельних підприємств: вітчизняна практика та зарубіжний досвід» – доцент Шаран Л.О.
 • «Новітні тенденції в організації харчування споживачів готельних послуг» – доцент Шидловська О.Б.
 • «Готельна справа як складова частина індустрії гостинності: вітчизняний та світовий досвід» – доцент Абрамова А.Г.
 • «Новітні тенденції в проектуванні та оснащеності готельних підприємств» – доцент Іщенко Т.І.
 • «Проектування та дизайн як вагомо складова успішного бізнесу вітчизняний та світовий досвід» – доцент Бортнічук О.В.
 • «Ресторанна справа, як невід’ємна складова частина індустрії гостинності: вітчизняний та світовий досвід» – асист. Дулька О.С.

З 28 січня по 1 лютого 2019 викладачі кафедри стали учасниками програми «Курсу Практичної Гостинності Hilton Kyiv», який є частиною глобальної програми корпоративної відповідальності готелю «Travel with Purpose». За результатами співбесіди до проходження курсу були запрошені заступник завідувача кафедри готельно-ресторанної справи Оксана Арпуль, старший викладач Олена Блощинська та асистент Анастасія Спільчук.

В період з 18 червня до 31 липня 2019 р. на базі ТОВ «КРОНАМІ» Ресторан-кейтеринг «BellaItalia» відбулось підвищення кваліфікації асистента кафедри Ковтуна Ю.А. Основна мета тематичного напрямку підвищення кваліфікації, полягала у оновленні теоретичних і практичних знань, збір матеріалів необхідних для використання у викладенні дисципліни «Міні-виробництва в закладах готельно-ресторанного господарства». Опанувати сучасні технології крафтового виробництва шоколаду та шоколадних виробів.

У червні 2019 р. викладачі кафедри – доц. Цирульнікова В.В., ст. викл. Блощинська О.О., ст. викл. Тищенко О.М., пройшли закордонне стажування на базі 5 закладів вищої освіти (César Ritz Colleges, Culinary Arts Academy, Hotel Institute Montreux, School of Hotel Management IHTTI, Swiss Hotel Management School.), що входять до Swiss Education Group (Швейцарія) і є світовими лідерами у підготовці фахівці сфери гостинності. Результат стажування – оформлення Меморандуму про взаєморозуміння між Swiss Education Group та НУХТ від 03 березня 2020р., що сприяє розширенню можливостей академічної мобільності здобувачів і викладачів. 

В період з 23 квітня до 25 травня 2018 р. доцент кафедри готельно-ресторанної справи Рідкоус В.В. пройшов підвищення кваліфікації в межах підприємства ТОВ «Оріон. Груп» з метою: оновлення теоретичних і практичних знань, оволодіння сучасними методами вирішення професійних завдань в галузі інжинірингу виробництва обладнання для харчової промисловості, ресторанів і мінівиробництв.

На базі ТОВ «Гранд Менеджмент» Fairmont GRAND HOTEL KYIV відбулось підвищення кваліфікації викладачів кафедри, за наступними тематичними напрямками:

 • «Управління якістю готельних послуг: вітчизняний і міжнародний досвід», з 19 березня по 23 березня 2018 р.: доц. Бондар Н.П., доц. Арпуль О.В., доц. Ткачук Ю.М., ст. викл. Тищенко О.М., асист. Ковтун Ю.А.
 • «Світові стандарти сервісу», з 21 травня до 25 травня 2018: доц. Шидловська О.Б., доц. Цирульнікова В.В., доц. Блощинська О.О., асист. Молокова А.Ю., асист. Різник А.О.
 • «Сучасне техніко-технологічне забезпечення готельних та ресторанних підприємств», з 2 квітня по 6 квітня 2018 р: доц. Іщенко Т.І., доц. Бортнічук О.В.
 • «HR-management в світовій готельній мережі», з 12 березня по 16 березня 2018 р.: проф. Доценко В.Ф.
 • «Успішний розвиток готельного бізнесу: оподаткування та інвестування», з 5 березня по 9 березня 2018 р.: доц. Нікітіна Т.А., ст. викл. Литвинець Л.Ф.
 • «Програмні продукти в сфері гостинності», з 4 червня по 8 червня 2018 р.: доц. Люлька О.М.

З 1 жовтня по 12 жовтня 2018 р. проф. Доценко В.Ф. пройшов підвищення кваліфікації на базі Premier Palace Hotel Kyiv, за тематичним напрямком: «Управління інноваційними проектами в індустрії гостинності: зарубіжний досвід та вітчизняна практика».

З 23 квітня по 27 квітня 2018 р. викладачі кафедри пройшли підвищеннякваліфікації підвищення кваліфікації на базі ДП Готельний комплекс «Київ», за наступними тематичими напрямками:

 • «Особливості інжинірингу в індустрії гостинності» – професор Доценко В.Ф.
 • «Барна справа та робота сомел’є в готелі» – ст. викл. Матюшенко Р.В.
 • «Заходи контролю сировинив готелі» – асист. Комарницький Р.В., асист. Булах Л.Г.
 • «Крафтові технології при готелях: досвід зарубіжних країн» – доцент Рідкоус В.В.

В період з 12 травня до 15 травня 2018 р. відбулось підвищення кваліфікації викладачів (проф. Сильчук Т.А., доц. Шаран Л.О., доц. Бондар Н.П., асист. Дочинець І.В., асист. Ковтун А.В., асист. Стахурської Л.В.)  на базі ресторану «Львівська майстерня шоколаду» за тематичним напрямком: «Функціональні продукти та напої закладів ресторанного господарства: особливості технології, санітарно-гігєнічна безпека, управління якістю».

В період з 1 жовтня по 10 жовтня 2018 р. відбулось підвищення кваліфікації викладачів кафедри на базі ТОВ «КРОНАМІ» Ресторан-кейтеринг «BellaItalia» за наступним тематичним напрямком:

 • «Особливості управління інноваційними проектами готельних і ресторанних підприємств: вітчизняний і зарубіжний досвід»: доц. Цирульнікова В.В., доц. Ткачук Ю.М., доц. Нікітіна Т.А.

В період з 08 по 26 жовтня 2018 викладачі кафедри доц. Бондар Н.П., доц. Блощинська О.О. пройшли міжнародне науково-педагогічне стажування «Нові та інноваційні методи викладання» організоване Малопольською школою державного управління та Економічним університетом в Кракові (Польща),  з організацією виїзного  модуля  23-26 жовтня. Під час стажування викладачі відвідали лекції провідних фахівців освіти в Польщі, зокрема були заслухані теми: «Новітні та інноваційні методи викладання», «Система вищої освіти в Польщі», «Система вищої освіти в Європі», «Інтернаціоналізація в навчальному процесі», «IT-технології в професійній викладацькій діяльності», «Гейміфікація», «Створення HUB-проектів». Практична частина стажування передбачала підготовку індивідуальної роботи на тему «Найбільші випробування у моїй викладацькій діяльності та як я їх вирішую».

 

На базі готельно-ресторанний комплекс ТОВ «АККО Інтернешнл» з 11 травня по 12 червня 2017 р. відбулось стажування викладачів кафедри основні цілі якого були направленні на:

 • формуванні спеціальних теоретичних знань і набуття практичних навиків із новітніх підходів до надання сервісу в закладах ресторанного господарства, ознайомлення з особливостями використання нових харчових інгредієнтів у технологіях ресторанної продукції – ст. викл. Тищенко О.М.;
 • оволодіння теоретичними і практичними знаннями з технології ресторанної продукції функціонального призначення та їх використання в навчальному процесі – доцент Дітріх І.В.

 

З 13 листопада по 17 листопада 2017 р. відбулось підвищення кваліфікації викладачів: доц. Арпуль О.В.,  ст. викл. Тищенко О.М. на базі ресторану «Львівська майстерня шоколаду», за тематичним напрямком: «Технології молекулярної кухні в приготуванні холодних та гарячих напоїв».

З 20 листопада до 24 листопада 2018 р. пройшло підвищення кваліфікації викладачів на базі ТОВ «КРОНАМІ» Ресторан-кейтеринг «BellaItalia» за наступними тематичними напрямками:

 • «Сервіс в індустрії гостинності (Кейтерингові послуги: особливості організації, вартість та якість»: доц. Іщенко Т.І.
 • «Сервіс в індустрії гостинності (Особливості дипломатичного і ділового протоколу. Офіційні прийоми та собливості їх організації)»: доц. Шидловька О.Б.

Довгострокове стажування, з 7 листопада по 7 грудня 2016 р., на базі ТОВ «КЕРТ» готель «Alfavito» за темами:

 • «Сучасні напрями і концеп­ції проектування готельних підприємств» – доцент Іщенко Т.І.
 • «Інноваційні підходи до організації харчування в засобі розміщення» – доцент Шидловська О.Б.

Саморозвиток

Саморозвиток викладача є вагомим критерієм його професіоналізму, майстерності, навичок спілкуванням, уміння залучати сучасне студентство до активної співпраці та самостійного вирішення навчальних проблем.

З метою підвищення викладацької майстерності, активізації і розширення самосвідомості особистості, а також для формувань ефективних підходів для дистанційної освіти викладачі кафедри готельно-ресторанної справи активно долучаються до спеціалізований он-лайн вебінарів та тренінгів.

У 2020 р. викладацький склад кафедри прийняв участь у наступних освітніх заходів для ВНЗ, які були проведені з використанням дистанційих технологій:

  • дистанційний вебінар для викладачів «Як розробити онлайн-заняття та втримати увагу студентів», який було проведено 11 грудня 2020 р. в рамках Всеукраїнського освітнього проекту для викладачів «Teach Me Online»: доц. Цирульнікова В.В., доц. Абрамова А.Г., доц. Люлька О.М., ст. викл. Тищенко О.М., асист. Мирошник Ю.А., асист. Ущаповський А.О.
  • дистанційний курс вебінарів «Викладачі 4.0: Ефективні підходи для дистанційної освіти» – організатори курсу Servier Ukraine, UGEN, Центр «Розвиток КСВ», з 16 грудня по 23 грудня 2020 р: проф. Сильчук Т.А., доц. Іщенко Т.І., доц. Шаран Л.О., доц. Цирульнікова В.В., доц. Абрамова А.Г., доц. Люлька О.М., доц. Пушка О.С., ст. викл. Тищенко О.М., асист. Мирошник Ю.А., асист. Медвідь І.М.
  • дистанційний вебінар для викладачів «Курс Power Point» з 27 по 28 жовтня 2020 р., який було проведено в рамках Всеукраїнського освітнього проекту для викладачів «Teach Me Online»: доц. Люлька О.М., асист. Дулька О.С.
  • дистанційний вебінар «Світ наукових видань» 7 грудня 2020 р., який було проводено ТМ «Clarivate. Web of science»: асист. Мирошник Ю.А.
  • вебінар «5 кроків ефективного дистанційного навчання» від компаній BIJB та Elcore Cloud, 27 жовтня 2020 р.: асист. Ущаповський А.О.
  • цикл навчальних вебінарів з наукометрії «Головні метрики сучасної науки. Scopus, та Web of Science, що був проведений компанією «Наукові публікації – Publ. Science» 4 грудня 2020 р.: асист. Ущаповський А.О.
  • дистанційний вебінар «Ефективні рішення Googl For Education для хмарної взаємодії», який було проведено ТОВ «Академія цифрового розвитку» з 12 по 22 листопада 2020 р.: асист. Дулька О.С.
  • дистанційне (онлайн) навчання за темою «Практикум по системі HACCP», 12-13 листопада 2020 р., організатор навчання – компанія PROFI CLUB: доц. Бондар Н.П., доц. Губеня В.О.