Дистанційне начання

  Впровадження в навчальний процес дистанційного навчання значно підвищує його якість, робить його більш гнучким, стимулює здобувачів до самостійної роботи. Дистанційне навчання допомагає здобувачам у розвитку таких якостей, як самостійність, мобільність і відповідальність, розвиває навички самоосвіти, що дуже високо цінується на ринку праці.

Дистанційне навчання як технологія є цілеспрямоване та методично організоване керівництво навчально-пізнавальною діяльністю осіб, які перебувають на відстані від освітнього центру, що здійснюється шляхом електронних і традиційних засобів зв’язку.

Характерною особливістю дистанційного навчання є організація навчального процесу за допомогою засобів, методів і технологій опосередкованого педагогічного спілкування викладача зі здобувачем з максимальною нормативно встановленою кількістю обов’язкових занять.

Ефективність дистанційного навчання заснована на тому, що здобувачі самі відчувають необхідність навчання, а не піддаються тиску. Вони мають можливість роботи з навчальними матеріалами в такому режимі, який підходить безпосередньо їм. Послідовне виконання контрольно-діагностичних завдань, а також підтримка у всіх питаннях збоку викладачів забезпечує планомірне засвоєння знань.

Навчальний процес організовано відповідно до робочих навчальних планів за умови виконання вимог щодо всіх елементів технологій дистанційного навчання.

Підготовку методичних матеріалів забезпечують викладачі кафедри.

Кадрове забезпечення дистанційного навчання реалізується через систему перепідготовки та підвищення кваліфікації викладачів за технологіями дистанційного навчання.

В осінньому семестрі 2022-2023 навчального року 

у змішаному (очно-дистанційному) форматі

здобувачі вивчають наступні компоненти освітніх програм:

Ресторанна справа

PR-технології та маркетинг в готельно-ресторанному господарстві

Кулінарна етнологія

Барна справа та організація роботи сомел´є

Санітарно-гігієнічна безпека в галузі: вітчизняний та європейський досвід

Міжнародний готельний бізнес