АТЕСТАЦІЙНИЙ ЕКЗАМЕН ГРС

ПРОГРАМА АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ

Освітній ступінь: бакалавр

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа